Cá bảy màu

Các loại cá bảy màu phổ biến nhất cho hồ thủy sinh 65 Views August 20, 2015

Cá bảy màu (Poecilia reticulata): Còn được gọi là cá cầu vồng, là một trong những loài cá được phân phối...

CONTINUE READING